شرکت دانش بنیان واپایش توان سبز متشکل از تیمی از متخصصین با تجارب موفق در زمینه سیستم های قدرت، الکترونیک صنعتی، کنترل و کامپیوتر با سابقه موفق کارعلمی، تحقیقاتی و فنی در ایران و خارج از کشورمی باشد و دراین زمینه خدمات طراحی، تحلیل و مشاوره فنی ارائه می دهد. لیست همکاران:

مدرک تحصیلیتخصصنام
دکتری کنترل نیروگاه های بادی – سیستم های شناسایی خطا- الکترونیک قدرت – حفاظت شبکه های قدرت
شبکه های بیسیم
مهرداد بابازاده 1
دکتری نیروگاه های بادی و سیستم های مکانیک ساعد احسانی 2
دکتری امنیت شبکه های کامپیوتری وحید فرخی 3
فوق لیسانس برنامه ریزی سیستم های قدرت مجتبی پور اسکندری 4
دانشجوی فوق لیسانس طراحی الکترونیک مسعود جعفری 5
لیسانس حفاظت شبکه های قدرت دیلمیان 6
لیسانس پست های فشار قوی بابک باقری 7