شرکت دانش بنیان واپایش توان سبز متشکل از تیمی از متخصصین با تجارب موفق در زمینه سیستم های قدرت، الکترونیک صنعتی، کنترل و کامپیوتر با سابقه موفق کارعلمی، تحقیقاتی و فنی در ایران و خارج از کشورمی باشد و دراین زمینه خدمات طراحی، تحلیل و مشاوره فنی ارائه می دهد.

لیست همکاران:

  نام تخصص اصلی تخصصهای فرعی مدرک تحصیلی
1 مهرداد بابازاده کنترل نیروگاه های بادی

سیستم های شناسایی خطا- الکترونیک قدرت – حفاظت شبکه های قدرت

شبکه های بیسیم

دکتری

2

مجتبی پور اسکندری برنامه ریزی سیستم های قدرت   فوق لیسانس
3

بابک باقری

پست های فشار قوی   لیسانس
4

وحید فرخی

امنیت شبکه های کامپیوتری   دکتری
5

دیلمیان

حفاظت شبکه های قدرت   لیسانس
6

مسعود جعفری

طراحی الکترونیک   دانشجوی لیسانس
7

محسن محمودی

کامیوتر   دانشجوی ارشد
8

ساعد احسانی

نیروگاه های بادی و سیستم های مکانیک   دکتری