دو نمونه جزوه دستنویس درس کنترل تطبیقی دکتر بابازاده مربوط به سال 1397 (جزوه 1) و 1392 (جزوه 2) به منظور دانلود در فایل های زیر در دسترس است. توضیح اینکه جزوه شماره 1 توسط آقای هادی برحق طلب نوشته شده است:


یک نمونه سوال امتحانی درس کنترل تطبیقی (فقط جهت آشنایی) در این لینک.


 Toolbox متلب برای سیستم های کتترل تطبیقی خود تنظیم در این لینک.