توضیح
اخبار جدید دو مقاله ژورنال در حوزه استفاده از تکنولوژی لورا:
1. Edge analytics for anomaly detection in water
networks by an Arduino101-LoRa based WSN

2. Development of an Arduino101-LoRa based
wind speed estimator
اخبار قبلی نرم افزار آرکو در بین 10 طرح منتخب قابل ارائه صنعتی ایمپریال کالج لندن / انگلستان.
8376-ARCO-WP
دوره آموزشی مربوط به توربین های بادی کوچک با موفقیت به پایان رسید. 
پذیرش طرح پژوهشی شرکت با عنوان روش دوم برای دیسپاچینگ توان در
نیروگاه های بادی در ستاد ملی هفته پژوهش و فناوری
پذیرش طرح پژوهشی شرکت با عنوان پتانسیل سنجی انرژی باد
ارتفاعات بلند در استان زنجان و ارائه مدل جامع جهت تسهیل بادسنجی به منظور
استفاده درجایابی نیروگاه های بادی در ستاد ملی هفته پژوهش و فناوری
پذیرش طرح پژوهشی شرکت با عنوان روش اول برای دیسپاچینگ توان در
نیروگاه های بادی در ستاد ملی هفته پژوهش و فناوری
پذیرش طرح پژوهشی شرکت با عنوان نرم افزار آرکو در
 ستاد ملی هفته پژوهش و فناوری
نسخه جدید (نسخه 6) نرم افزار آرکو با قابلیت استفاده کاربران متعدد
تحت شبکه با بانک اطلاعات SQL Server آماده ارائه میباشد.  اطلاعات بیشتر اینجا دردسترس می باشد.
قابلیت های جدیدی در این نسخه عرضه شده است از جمله: 
امکان پشتیبان گیری از اطلاعات هر کاربر
امکان پشتیبان گیری توسط Administrator  از تمام بانک اطلاعات.
افزایش سرعت اجرای برنامه
سهولت کار با برنامه با امکانات ادیتوری جدید
دیماه 1394 ارائه سمینار آشنایی با نرم افزار آرکو در برق منطقه ای غرب
شهریور 1394 دو
مقاله در خصوص نرم افزار آرکو در کنفرانس ICAT  ترکیه ارائه شد
ارائه سمینار آشنایی با نرم افزار آرکو در شرکت توانیر آذر1393
ارائه سمینار آشنایی با نرم افزار آرکو در دانشکده برق دانشگاه زنجان
آبان 1393 ارائه سمینار آشنایی با نرم افزار آرکو در
شرکت مدیریت شبکه Oct. 2014
اعلام رسمی دانش بنیان شدن شرکت واپایش توان سبز.تاییدیه دانش بنیان
خرداد 1394 تایید فنی نرم افزار بهمن 1393 ارائه سمینار آشنایی با
نرم افزار آرکو در شرکت برق منطقه ای زنجان
فروردین 1393 تاسیس شرکت واپایش توان سبز بهمن
1392 آغاز پروژه نرم افزار هماهنگساز کاربردی رله آرکو
شهریور 1391