نرم افزار آرکو در بین 10 طرح منتخب قابل ارائه صنعتی ایمپریال کالج لندن / انگلستان.

 

8376-ARCO-WP

تیر 1396
Diploma_Windدوره آموزشی مربوط به توربین های بادی کوچک با موفقیت به پایان رسید. 

 

 

 

اسفند 1394
پذیرش طرح پژوهشی شرکت با عنوان روش دوم برای دیسپاچینگ توان در نیروگاه های بادی در ستاد ملی هفته پژوهش و فناوری آذر 1394
پذیرش طرح پژوهشی شرکت با عنوان پتانسیل سنجی انرژی باد ارتفاعات بلند در استان زنجان و ارائه مدل جامع جهت تسهیل بادسنجی به منظور استفاده درجایابی نیروگاه های بادی در ستاد ملی هفته پژوهش و فناوری آذر 1394
پذیرش طرح پژوهشی شرکت با عنوان روش اول برای دیسپاچینگ توان در نیروگاه های بادی در ستاد ملی هفته پژوهش و فناوری آذر 1394
پذیرش طرح پژوهشی شرکت با عنوان نرم افزار آرکو در ستاد ملی هفته پژوهش و فناوری

 

 

TRL8

آذر 1394

Applied Relay Coordinator

نسخه جدید (نسخه 6) نرم افزار آرکو با قابلیت استفاده کاربران متعدد تحت شبکه با بانک اطلاعات SQL Server آماده ارائه میباشد.  اطلاعات بیشتر اینجا دردسترس می باشد. قابلیت های جدیدی در این نسخه عرضه شده است از جمله: 

  • امکان پشتیبان گیری از اطلاعات هر کاربر
  • امکان پشتیبان گیری توسط Administrator  از تمام بانک اطلاعات.
  • افزایش سرعت اجرای برنامه
  • سهولت کار با برنامه با امکانات ادیتوری جدید
دیماه 1394
ارائه سمینار آشنایی با نرم افزار آرکو در برق منطقه ای غرب شهریور 1394

دو مقاله در خصوص نرم افزار آرکو در کنفرانس ICAT  ترکیه ارائه شدDSC_4669_2


IMAG1793

یکی از مقالات به عنوان مقاله برتر شناخته شد.

دیماه 1394
ارائه سمینار آشنایی با نرم افزار آرکو در شرکت توانیر آذر1393
ارائه سمینار آشنایی با نرم افزار آرکو در دانشکده برق دانشگاه زنجانآگهی دانشگاه آبان 1393
ارائه سمینار آشنایی با نرم افزار آرکو در شرکت مدیریت شبکه Oct. 2014
اعلام رسمی دانش بنیان شدن شرکت واپایش توان سبز.تاییدیه دانش بنیان خرداد 1394
Technical_Confirmation_11تایید فنی نرم افزار بهمن 1393
ارائه سمینار آشنایی با نرم افزار آرکو در شرکت برق منطقه ای زنجان فروردین 1393
تاسیس شرکت واپایش توان سبز بهمن 1392
آغاز پروژه نرم افزار هماهنگساز کاربردی رله آرکو شهریور 1391