واپایش توان سبز – شرکت دانش بنیان

این شرکت در زمینه های مربوط به پیاده سازی سیستم های مانیتورینگ و شناسایی خطا به کمک اینترنت اشیاء و همچنین در حوزه انرژی های تجدید پذیر، الکترونیک قدرت، حفاظت شبکه و کنترل فعالیت می کند.


برخی از خدمات به ترتیب زیر می باشد (جزئیات بیشتر در منوی سرویس):

1. تولید نرم افزارهای فنی

برنامه نویسی شبکه سنسورهای بیسیم

دوره آموزشی نرم افزار هماهنگساز کاربردی رله، آرکو

2. مدلسازی، طراحی و تحلیل

مدلسازی سیستم های قدرت و الکترونیک صنعتی

شناسایی خطا در سیستم های صنعتی   

3. خدمات مشاوره در زمینه های:

اینترنت اشیاء و پلتفرم لورا

انرژی باد: (مدلسازی نیروگاه های بادی بزرگ، ارائه دوره های آموزش فنی در حوزه کنترل نیروگاه های بادی)

بهینه سازی سیستم های برق صنعتی