مجری / مجریان عناوین توضیح
واپایش توان سبز سیستم شناسایی خطا و مانیتورینگ تحت شبکه بیسیم
با استفاده از تکنولوژی لورا
این محصول در مرحله پایلوت است و کلیه تست ها
را با موفقیت پشت سر گذاشته است
https://youtu.be/5Ik45CZ7kls
واپایش توان سبز نرم افزار هماهنگی رله های جریانی (OEMP) این نرم افزار در شرکت برق منطقه ای زنجان از سال 1383 تا کنون
مورد استفاده بوده است
واپایش توان سبز نرم افزار هماهنگی رله های دیستانس این نرم افزار در شرکت برق منطقه ای زنجان از سال 1383 تا کنون
مورد استفاده بوده است
واپایش توان سبز نرم افزار تنظیم و مکانیزاسیون
کلیه رله های پست های فشارقوی (REMP) 
این نرم افزار در شرکت برق منطقه ای زنجان از سال 1383 تا کنون
مورد استفاده بوده است
واپایش توان سبز نرم افزار هماهنگساز کاربردی رله آرکو این نرم افزار نسخه جدید OEMP است که نرم افزار تحت شبکه بوده و
در دو نسخه (با بانک اطلاعات ACCESS و
بانک اطلاعات SQL Server) تهیه شده است.
برای تهیه آن بیش از 4 سال به صورت تمام وقت
(7000 ساعت) زمان صرف شده و
آماده ارائه است. اطلاعات بیشتر در این لینک.
 محمد افتخاری تخمین سرعت باد در ارتفاعات بلند
جهت استفاده دراحداث نیروگاه های بادی بزرگ
تخمین سرعت باد در ارتفاعات بلند توسط این روش
با دقت بسیار خوبی انجام گرفت. 
 سعید نوری ارزیابی هارمونیکی سیستم قدرت
در جوار نیروگاه های بادی
این پروژه برای نیروگاه کهک و با همکاری شرکت برق منطقه ای زنجان و
مدیریت انتقال برق قزوین انجام شده است.