عناوین برخی از پروژه هایی که آماده ارائه به صنعت هستند در جدول زیر آمده است.

ردیف

عناوین برخی از پروژه های انجام شده قابل ارائه صنعتی

مجری / مجریان

توضیح

1

نرم افزار هماهنگی رله های جریانی (OEMP)

واپایش توان سبز

این نرم افزار در شرکت برق منطقه ای زنجان از سال 1383 تا کنون مورد استفاده بوده است

2

نرم افزار هماهنگی رله های دیستانس

واپایش توان سبز

این نرم افزار در شرکت برق منطقه ای زنجان از سال 1383 تا کنون مورد استفاده بوده است

3

نرم افزار تنظیم و مکانیزاسیون کلیه رله های پست های فشارقوی (REMP

واپایش توان سبز

این نرم افزار در شرکت برق منطقه ای زنجان از سال 1383 تا کنون مورد استفاده بوده است

4

نرم افزار هماهنگساز کاربردی رله آرکو

واپایش توان سبز

این نرم افزار نسخه جدید OEMP است که نرم افزار تحت شبکه بوده و در دو نسخه (با بانک اطلاعات ACCESS و بانک اطلاعات SQL Server) تهیه شده است. برای تهیه آن بیش از 4 سال به صورت تمام وقت (7000 ساعت) زمان صرف شده و آماده ارائه است. اطلاعات بیشتر در این لینک.

5

تخمین سرعت باد در ارتفاعات بلند جهت استفاده دراحداث نیروگاه های بادی بزرگ

 محمد افتخاری

تخمین سرعت باد در ارتفاعات بلند توسط این روش با دقت بسیار خوبی انجام گرفت. 

6

ارزیابی هارمونیکی سیستم قدرت در جوار نیروگاه های بادی

 سعید نوری

این پروژه برای نیروگاه کهک و با همکاری شرکت برق منطقه ای زنجان و مدیریت انتقال برق قزوین انجام شده است. 

7 پیاده سازی سیستم شناسایی خطا در شبکه های آب مهرداد بابازاده – مسعود جعفری https://youtu.be/5Ik45CZ7kls