لینک هاتوضیح
در سایت سمیکرون اطلاعات بسیار مفیدی در مورد محصولات این شرکت و همچنین نمونه تولیدات وجود دارد که به دو مورد زیر اشاره می شود:
در لینک مذکور به قسمت Book وارد شوید و فایل (Application Manual Power Semiconductors (2nd edition را دانلود نمایید.
Application Manual
Catalogue
در لینک فوق و در قسمت Catalogue فایل SEMIKRON Discretes Catalogue 2019​ را دانلود نمایید.
نقش جریان ثابت حاصل از مبدلهای الکترونیک صنعتی در شبکه  
T9 – Effect of Direct Current
فایل زیر برای مطالعه اثرات هارمونیکی مبدلها توصیه می شود:
:نمونه سوال امتحان پایان ترم. لازم به ذکر است که نوع سوالات در هر ترم متفاوت میباشد
:نمونه دیاگرام های فاز و خط سه فاز برای تمرین رسم شکل موج مبدل ها
در این وبسایت (​Semikron) علاوه بر دسترسی به نیمه هادی های تولیدی، ابزارهای قدرتمندی برای تحلیل مبدل ها وجود دارد. به عنوان نمونه اطلاعات فنی یکی از دیودهای ساخت Semikron دراین لینک قابل مشاهده است. توضیحات مربوط به اسامی پارامترها  به همراه اطلاعات بسیار مفید دیگر را می توان در لینک های زیر پیدا کرد.
https://www.semikron.com/dl/service-support/downloads/download/semikron-shortform-catalogue-2017-05-01-en/

file:///D:/SEMIKRON_Application-Manual-Power-Semiconductors_English-EN_2015.pdf
 
شبیه سازی ها:
در این قسمت فولدر حاوی شبیه سازی های مهم مبدل های الکترونیک صنعتی بروزرسانی میشود:
: EPWM and SPWM

AC/DC (Rectifiers):
a. Traditional Rectifiers:
1 Phase (uncontrolled, Half wave and Full wave)

 
3 Phase (uncontrolled, Controlled)

b. PWM Rectifiers:

AC/AC:
a. Cyclo-Converters:
b. AC Voltage Controllers (uncontrolled 1-ph)


DC/DC:
 

DC/AC (Inverter):
a. Voltage Source/Fed Inverters (VSI or VFI):
1 Phase
3 Phase

 
a. Current Source Inverters (CSI):
1 Phase
3 Phase

DC Motor Control:
 

AC Motor Control: