بهترین انتخاب چیست؟

به منظور استفاده از توربین های کوچک جهت نصب در محل های مسکونی، تجاری، مزارع  و ویلاها نکات تاثیر گذار زیادی باید مورد بررسی قرار گیرد. از جمله تنوع توان توربین های بادی، راندمان توربین، ابعاد و وزن توربین، سرویس دوره ای و هزینه های دیده نشده، تنوع تیپ، نحوه اتصال، امکان اتصال به شبکه و فروش برق، تصمیم گیری در خصوص تهیه توربین از بازارهای داخلی یا خارجی، انتخاب شرکت فروشنده، محل مناسب جهت نصب، بادسنجی، مسائل زیست محیطی و ……

علاوه بر موارد فوق الذکر لازم است مطالعات دقیقی از جنبه های سازه ای، میزان مصرف برق، نوع تحویل برق و … انجام شود تا بهترین محصول مناسب برای استفاده کاربر معرفی شده و محاسبات اقتصادی مربوط به بازگشت سرمایه آن انجام شود. 

تمام عملیات فوق توسط تیم فنی شرکت واپایش توان سبز انجام میگیرد و به اطلاع کاربر می رسد. پس از این مرحله کاربر میتواند ازبین موارد پیشنهادی انتخاب مورد نظر را داشته باشد. 


به منظور جمع آوری اطلاعات الکتریکی و مکانیکی مهم توربین های کوچک با توان نامی کمتر از 10 مگاوات موجود در بازار جهانی پروژه ای توسط آقای حامد رضایی در دانشگاه زنجان زیر نظر دکتر مهرداد بابازاده انجام شده و جمع بندی مشخصات توربین های موجود در فایل زیر آمده است:

Small Wind Table


چند نمونه از طرح های نصب توربین های خانگی در زیر آمده است (مرجع: اینترنت):