شرکت واپایش توان سبز در زمستان 1392 تاسیس شد و در تابستان 1394 موفق به دریافت گواهی دانش بنیان گردید.

عمده فعالیت این شرکت از بدو تاسیس بر روی توسعه نرم افزارمحاسبات هماهنگی رله های جریانی (آرکو) متمرکز بوده و توانسته است نرم افزار توانمندی در این حوزه تولید نماید.

در حال حاضر برنامه این شرکت به حوزه های زیرمتمرکز شده است:

1. بازاریابی و توسعه آرکو

2. توسعه محصولات تکنولوژیک در زمینه شبکه سنسورهای بیسیم به خصوص تکنولوژی لورا