برخی مراجع و اطلاعات مفید در زمینه سیستم های کنترل دیجیتال در این قسمت به روزرسانی میشود.

توضیح / لینک توضیح
نمونه سوال امتحانی درس کنترل دیجیتال (صرفا جهت آشنایی)
Digital Control_Final
طراحی سیستم های زمان گسسته در متلب:
Link_1
برای مطالعه تبدیل لاپلاس، فوریه، تبدیل Z، سری های توانی و سری تیلور و مک لورن  روی کلمات مربوطه کلیک کنید.
مطالب جالب در مورد پارامتر SNR  در مبدل های A/D در این لینک.
انواع مبدلهای A/D را اینجا ببینید.